Fra kontorjungel til levende bydel

Øst - Velkommen

Som sentrumsnært kollektivknutepunkt står Bryn-Helsfyr-området foran en av de store transformasjonsprosessene i Oslo. De neste årene skal området utvikles til å bli en levende bydel med boliger, restauranter og selvfølgelig en rekke attraktive arbeidsplasser.

– Området har startet reisen mot å bli en mye mer levende del av byen. Her skal det bli enda bedre både å jobbe, bo, leve og oppleve, sier koordinator av Bryn-Helsfyr-samarbeidet, Stig Jensen.

Har startet transformasjonen
Området er i dag i all hovedsak et rent kontor-cluster. Boliger, restauranter og andre elementer som man forventer å finne i et hyggelig nabolag har det tradisjonelt vært lite av. Svært god kollektivdekning, hyggelige leiepriser og nærhet til sentrum har likevel gjort Bryn til et etterspurt tilholdssted for mange kontorbrukere.
– Samlet er det inngått minst 30 nye, reforhandlede eller forlengede leieavtaler her så langt i år. Undersøkelser viser også at ni av ti bedrifter blir i området når leieavtalen utløper, sier Jensen.
Nå er området i ferd med å utvikle seg til å bli mye mer enn en rent kontor-cluster. Byggingen av boliger til cirka 800 beboere er allerede godt i gang, og mye mer skal det bli.
– Flere boligutviklere er godt i gang med sine planer. Samlet vil det trolig komme over 1000 nye boliger i området. Fellesnevneren for de fleste utviklingsplanene er at de også skal bidra til mer levende og publikumsvennlige områder med flere servicetilbud, grønne fellesområder og mer liv på gateplan, sier Jensen.

Vil løfte hele bydelen
Han forteller at det allerede har åpnet to nye skoler, en barnehage, et stort treningssenter, nye dagligvarebutikker og flere spisesteder, samt at området nylig har fått den nye kultur- og idrettsparken, ”Intility Arena”.
I tillegg er det også flere nye næringsareal under planlegging, og tilsammen er det under planlegging over 150.000 nye kvadratmeter med næring og service.
– Alt i alt vil dette bidra til å endre Bryn og Helsfyr. Det vil ikke lenger bare være et attraktivt sted å jobbe, det vil også bli et attraktivt sted å bo. De grepene som nå tas vil bidra til å løfte hele bydelen, sier Jensen.

Fortsatt hyggelige priser
Midt i dette transformasjonsområdet ligger kontorbygget Brynsalléen 4. Her er Aberdeen Asset Management i ferd med å ferdigstille en større renovering. Bygget fremstår med nybyggkvaliteter, blant annet med det som skal være hovedstadens beste personalrestaurant, 3 Stuer.

– Her har man tatt det som i utgangspunktet var et litt kjedelig bygg og gjort til det et spennende og samlende bygg for hele området, sier næringsmegler, Håkon Tanberg.
Han tror utviklingen som nå har startet vil bidra til at Bryn løfter seg både som et sted å jobbe, men også å bo og leve.
– Nå har man mulighet til å skaffe seg lokaler i et veldig spennende bygg hvor prisene fortsatt er svært hyggelige. Her får man ganske enkelt mye for pengene. Går utviklingen slik vi tror, så står også dette området foran økende etterspørsel og stigende leiepriser, sier Tanberg.